“Mensen met een
afstand tot de arbeids-
markt werken mee”

Wijngaard Hof van Twente:
Een wijngaard en wijnmakerij
op internationaal topniveau


Bekijk meer

5 tips om je uitje te vermaatschappelijken

Doe je voordeel met deze tips van andere ondernemingen uit de vrijetijdssector

 

1. Sociale missie

‘Be Good and Tell it!!!’ Een maatschappelijk uitje heeft baat bij het duidelijk communiceren over de sociale missie naar de buitenwereld- naast de reguliere communicatie over het uitje zelf. Maak helder wat je doet voor de maatschappij, met wie en waarom. "Laat de maatschappij zien welke sociale opbrengsten jouw uitje genereert." 

 

2. Werk met een doelgroep

Ervaren maatschappelijke uitjes adviseren andere uitjes om met een doelgroep te werken waarover de ondernemer in de vrijetijdsbranche kennis op kan bouwen. Kies voor een doelgroep: bijvoorbeeld ouderen, kansarme jongeren. Indien je kiest voor mensen met een beperking, wees specifiek: wat voor soort beperking. Lichamelijk of psychisch. Er zijn bijvoorbeeld uitjes die werken in de horeca met mensen met een verstandelijke beperking, maar ook uitjes die mensen met een fysieke bepekring in dienst nemen: denk eens aan een werknemer in een rolstoel die zijn werk goed kan uitvoeren achter bijvoorbeeld de entreebalie.

 

3. Betrek stakeholders

Volgens onze ervaringsdeskundigen kan het nuttig zijn om stakeholders bij je uitje te betrekken die de onderneming vooruit kunnen helpen. Ga bijvoorbeeld te rade bij collega-ondernemers door een vraag te stellen via het ANWB kennisplatform, of sluit je aan bij meer lokaal georiënteerde  netwerken voor sociaal ondernemers.

 

4. Zorg voor een goede  marktstrategie

Bijdragen aan een mooiere wereld, waarin iedereen mee kan doen en volwaardig participeert geeft veel voldoening, maar geld verdienen is ook belangrijk. Zorg dat je te allen tijde goed zicht hebt op de markt waarin je opereert of op de concurrentie die je pad kruist. Zorg voor een marketingbudget. Een goede samenwerking met leveranciers, afnemers en opdrachtgevers opent de deur naar commercieel succes.

 

5. Begin klein

Temper te hoge verwachtingen. Sociaal ondernemen brengt om meerdere redenen extra uitdagingen met zich mee, zorg dat je deze goed in kaart hebt gebracht voordat je begint. En voer de wijzigingen naar een meer sociale bedrijfsvoering stap voor stap door, dat leidt tot duurzaam rendement op de langere termijn.